هواکش کوبل مستقیم تک پروانه بکوارد که برای تخلیه هوا در سیستم های تهویه صنعتی و تجاری استفاده می شود . اتصال موتور و چرخ فن به صورت محرک مستقیم است . فن های سانتریفیوژ بکوارد برای تخلیه هوا از فضاهای صنعتی و تجاری تخلیه از کانال ها هود های رستورانی و صنعتی طراحی شده است. 

جهت مشاوره و سفارش با شماره تلفن09121392052 تماس حاصل فرمایید.