هواکش کوبل مستقیم دبل بکوارد.این نوع فن ها جهت دستگاه هایی ک مقدار هوای زیادی را با دمای معمولی جابجا میکنند مورد استفاده قرار می گیرد.فن یا در واقع هواکش صنعتی باید هوای الوده را از محیط خارج کند و هم هوای سالم و تمیز رابه داخل بیاورند تا  بتوانند برای کارکنان و افراد حاضر در محیط فضای سالمی را فراهم سازد هواکش های صنعتی در هر نوعی کمک می کند تا جریان هوا ثابت و یکنواخت شود و حتی می توانند گاز ها یا الودگی های صنعتی را که به واسطه سایر فرایند های صنعتی تولید شده اند پاک سازی کنند و هوای اطرافتان را مطبوع نمایند. معمولا جنس بدنه این سانتریفیوژ ها از ورقST37 با پوشش رنگ اپوکسی یا کوره ای و یا رنگ های صنعتی پوشانیده می شود. 

جهت مشاوره و سفارش این محصول با شماره 09121392052 تماس حاصل فرمایید.

هواکش کوبل مستقیم 82

هواکش کوبل مستقیم 86